Centar za Bahove kapi i aromaterapiju

Karakteristike Bahove Metode

Karakteristike Bahove Metode

Preduslov za kvalitetan i zdrav život je, pre svega, mentalno zdravlje. Dr Bah je smatrao da do nezadovoljstva i bolesti dolazi usled udaljavanja čoveka od sopstvene prirode, od onoga što on stvarno jeste. Kada živimo onako kako se od nas očekuje, to često moze biti u suprotnosti sa nama samima, sa našim autentičnim „JA“.

Kao posledica toga javlja se mentalna disharmonija, a potom i fizička bolest. Zato je osnovni zadatak lekara budućnosti da pomogne pacijentu da spozna sebe i svoje prepreke, svoje želje i očekivenja, kako bi mogao da živi u skladu sa samim sobom.
Tokom života nailazimo na razne poteškoće, emocionalni problemi vremenom rastu, ređaju se sloj po sloj, i tako pokriju osnovni uzrok problema. Tako i lečenje mora biti slojevito. Može biti neprijatno odmah ići u dubinu, pogotovo ako osoba nije spremna da se odmah suoči sa tolikom promenom. Zato tretiramo samo ono što je na površini, ono što se trenutno jasno vidi. Kada to otklonimo pojaviće se sledeći sloj koji tretiramo, i tako sve do osnovnog uzroka problema. Zbog ovoga proces izlečenja duže traje ali je bezbolniji.

Osnovna poruka ovog principa bi bila:
Bahova metoda lečenja ima, za razliku od klasične medicine, holistički pristup lečenju. To znači da se ne posmatraju samo pojedinačni simptomi bolesti, kao u klasičnoj medicini, već se posmatra sveukupnost simptoma a to podrazumeva: mentalno i emotivno stanje, fizičke simptome, pol, starost, obrazovanje, profesiju, uslove života i sl. . Ovaj pristup podrazumeva da je svaki čovek jedinka za sebe i kao takvog ga treba posmatrati i lečiti.
Ova metoda spada u komplementarnu medicinu.To znači da ona ne isključuje ostale metode. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama. Ovo proističe iz činjenice da cvetni lekovi ne ometaju vec započeto lečenje, niti menjaju dejstvo drugih lekova.

Bahove cvetne preparate možemo koristiti preventivno kako bismo sprečili nastanak oboljenja. Npr. Rescue remedy se može koristiti kada smo izloženi velikom stresu i tako neutralisati štetne posledice po organizam.
Takođe, ovi preparati se mogu koristiti i terapijski, kada je neka bolest vec ispoljena i to samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. Tada se najčešće daje kombinacija preparata kako bismo pokrili sve aspekte bolesti.