Centar za Bahove kapi i aromaterapiju

Ko je bio Dr.Edvard Bah

Dr. Edward BachDr. Edvard Bah, lekar internista, bakteriolog, patolog i homeopata, rođen je 1886.god u Moseliju, pored Birmingema UK. Studije medicine je upisao 1906.god. a diplomirao 1912.god na Univerzitetu u Londonu. Mladi lekar je mislio da je tradicionalna medicina previše usmerena na fizičke simptome koji su samo vidljivi i nametljivi delovi celine ličnosti.
Dr.Bah je smatrao da  LjUDSKO BIĆE TREBA LEČITI KAO SLOŽENU CELINU. I samo lično iskustvo sa bolešću mu je pomoglo da spozna suštinu stvari.Tokom Prvog svetskog rata je kao svršeni lekar opšte medicine preuzeo brojne obaveze u vezi zbrinjavanja i lečenja ranjenika. U isto vreme je nastavio svoja istraživanja i to ga je dovelo do kolapsa pa je hitno operisan. Dijagnoza je bila zastrašujuća – karcinom. Hirurzi su mu davali samo tri meseca života.

Dr.Bah je u prvom momentu reagovao kao i svaki čovek suočen sa smrću, upao je u duboku depresiju. Međutim, zahvaljujući neverovatnoj energiji, vrlo brzo je smogao snage da nastavi sa radom jer je smatrao da nije završio svoj posao i da treba još puno toga dati čovečanstvu. Pošto se ništa nije od njega očekivalo, on se pun entuzijazma bacio na eksperimente i proučavanja.
Meseci su prolazili, tri pa još tri da bi on zadovoljno a doktori zapanjeni konstatovali da se osećao mnogo bolje i da su fizički simptomi mnogo blaži. Njegova bolest je nazadovala! Uvideo je da energija koju stvara ogromna želja i strast ima snagu da pobedi svaku bolest.

Kroz sopstveno iskustvo je shvatio da je za zdravlje jako bitno ushićenost, radost, sreća, raspoloženje. Tako se desilo da je nešto što je ličilo na tragediju postalo putokaz za nova fundamentalna istraživanja koja su posle nekoliko godina dovela do stvaranja njegovih „lekova“ sada već čuvenog Bahovog cveća koje, svako za sebe,  svojom specifičnošću uspeva da obnovi energiju tela i uma. Zaključio je da naše bolesti samo ukazuju na to da ne živimo u saglasnosti sa našom prirodom i da ne sledimo pravi put. Taj nesklad između našeg unutrašnjeg bića i onoga kako se prikazujemo u okruženju neminovno nas dovodi do nezadovoljstva i patnje i na kraju do bolesti. Ako pažljivo osluškujemo sebe same, i telo i duh, možemo pomoći sebi i sprečiti bolesti.

Pročitaj više

Kada usled poremećaja ravnoteže u ličnosti i emocijama odbrambene snage oslabe – pojavljuju se bolesti. Zato je Dr.Bah disbalans nazvao istinskim uzrokom bolesti. Kroz lično iskustvo je spoznao koliko su za zdravlje bitni: sreća, radost, raspoloženje, ushićenost i harmonija sa svojom prirodom. Dr. Bah je imao mnogo poštovanja prema ljudskom biću. Smatrao je da ljudi prirodno u sebi nose mnogo pozitivnih karakteristika kao što su ljubav, mudrost, saosećajnost itd. Stil života kojim se živi i stepen civilizacije stvaraju prepreke u ljudima zbog kojih onda oni ne mogu da ispoljavaju pozitivnost. Te prepreke su strah, sebičnost, ravnodušnost, ogorčenost…

Svestan svega ovoga, dr. Bah je težio da napravi preparate koji će biti potpuno bezbedni, a jednostavni za upotrebu i koji će pomoći ljudima da odneguju pozitivne osobine. Shvatio je da priroda nudi ono što čoveku treba i krenuo je u potragu za biljkama. Dr. Bah je odgovor potražio u prirodi, jer polazeći od svesti da nas priroda snabdeva vodom, hranom, vazduhom, suncem, zaključio je da nas ona onda zasigurno snabdeva i izvorima dobrobiti. Znao je da biljke, kao vrlo stara bića na planeti, imaju iskustva sa preživljavanjem, adaptacijom i življenjem u okruženju – znači one znaju kako se to radi i zato treba primiti te informacije od njih i koristiti ih i tako sebi i drugima ulepšati život. Priroda uvek ima rešenje za naš opstanak i postojanje.Pronašao je 38 cvetova koji pokrivaju 38 negativnih stanja uma od kojih ljudski rod može da pati i jedan složeni preparat – Rescue Remedy, koji je kombinacija 5 od 38 pojedinačnih preparata.

Svi preparati su biljnog porekla, osim Rock Water koji je napravljen od izvorske vode, metodom osunčavanja. Za preparate su korišćeni samo cvetovi koji rastu iznad zemlje, na suncu i vazduhu i sadrže u svom srcu seme embriona, nastavak života biljke.

Njegovo traganje i upornost su se isplatili i stvoren je jedinstven sistem koji je primenjiv za svaku vrstu čoveka i svaku vrstu problema. Izvršivši svoju misiju, preminuo je godinu dana kasnije,1936.god. u snu, spokojno jer je dovršio svoje delo, devetnaest godina nakon dijagnoze koja mu je postavljena od strane zvanične medicine.