Centar za Bahove kapi i aromaterapiju

Izrada ličnog parfema

Izrada ličnog parfema

Postupak stvaranja nečijeg ličnog parfema se ne razlikuje mnogo od projektovanja kuće ili dizajniranja luksuzne haljine. Klijenti dolaze radi preliminarnog, dvosatnog „razgovora“ tokom kojeg se pažljivo postavljaju pitanja a vrši se i mirisanje palete pojedinačnih mirisnih materijala i procenjivanje reakcija na svaki od njih i tako se dobija slika o mirisima koje klijent najvise voli.

Nakon dobijene prve liste potencijalnih sastojaka budućeg parfema, prolazi se kroz nju još jednom, pomiriše se svaki sastojak, da bi se izbor što preciznije suzio na one koji će ući u strukturu parfema.

Nakon konsultacija kreatorka izrađuje nekoliko varijanti budućeg parfema.
Svi smo mi obeleženi određenim mirisnim uspomenama i tako pokušavamo da otkrijemo ličnu istoriju mirisa svakog klijenta.
Odgovori na njih bi trebalo da otkriju intimne ukuse i podsvesne želje naručilaca.Kreator parfema interpretira dobijene informacije i pretvara ih u ideju o mirisu, koju zatim izlaže klijentu. Postupak ponekad zahteva više sastanaka, koji na kraju – posle nekoliko meseci(2 -3) kao rezultat daje konačni proizvod, parfem po želji klijenta. Mnogi naši klijenti žele da se razlikuju od ostalih i da na sebi imaju jedinstven parfem. On suptilno odslikava nijanse njihove personalnosti.Pre svega, parfemi pružaju zadovoljstvo, mogu učiniti da se osetimo udobnije, u ravnoteži sa našim unutrašnjim „ja“ i u saglasnosti sa našim emocijama.
Parfemi su čvrsto vezani za emocije i raspoloženje. Ponekad razdvajanje ova dva je pravi izazov, zbog toga što smo razvili snažnu uslovnost između mirisa i emocija. Poznate arome/mirisi nas povezuju sa prošlošću, a novi mirisi nas povezuju sa budućnošću proširijući naš mirisni repertoar i stvarajući nove asocijacije.