Centar za Bahove kapi i aromaterapiju

Bazični principi i metode Dr.Baha

Bazični principi i metode Dr.Baha

Dr Bah je uložio veliki napor da osmisli jednostavan, prirodan i naravno, efikasan način lečenja. I u tome uspeo. Ostavio je za sobom potpun sistem koji nežno, nenasilno obnavlja unutrašnju ravnotežu ljudskog bića. Ova ravnoteža čini čoveka zadovoljnim i zdravim.

Preparati se jednostavno koriste i mogu se kombinovanjem prilagoditi svim članovima porodice, bez obzira na uzrast i stanje u kome se nalaze. Bahovi preparati ne blokiraju niti umanjuju dejstvo drugih lekova koje osoba koristi paralelno sa ovim preparatima. Niti druge vrste lekova utiču na efikasnost Bahovih preparata.

Ova metoda se u kliničkoj praksi koristi skoro 80 godina širom sveta.
Osim jednostavnosti, još jedan princip je karakterističan za ovu metodu, a to je polazište svakog Bahovog praktičara (i generalno svih holističkih praktičara) da je pravi uzrok bolesti unutrašnji (emotivni i/ili mentalni) disbalans. Medicinski sistem dr Baha usmeren je na karakteristike individue,  a ne na karkteristike bolesti i njene simptome.Svi mi u iskustvu imamo da nekoj našoj prehladi ili gripu prethodi promena  raspoloženja: „nešto se osećam loše, kao da ću se razboleti“ …
Dakle, pravi uzrok bolesti uzrokovan je konfliktom emotivne ili duhovne prirode duboko unutar našeg bića.
I zvanična medicina danas prihvata da je stres uzrok 50% – 70% svih obolenja. Psihoneuroimunologija, jedan od novijih domena klasične medicine istražuje odnos između mišljenja (mentalnog) i osećanja (emotivnog) i oboljenja.
Već je jasno da stres ( i unutrašnja neravnoteža kao reakcija na stres) leži u osnovi visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, moždanih udara, gojaznosti, migrene, astme, osteoporoze, dijabetesa, fizioloških promena koje se odražavaju na funkciji creva, krvotoka i tonusa mišića, problema sa disanjem, povećanja holesterola, povećanja kiselosti krvi…….
Bahove kapi nisu zamena za farmakološke preparate i medicinske intervencije, nego uporedo sa tim, radeći na pravom uzroku bolesti, doprinose potpunom i definitivnom izlečenju eliminišući našu sklonost da se razbolimo.
Unutrašnja emotivna ili/i mentalna neravnoteža otvara sklonost ka povredama i razbolevanju. Ova sklonost može postojati duže ili kraće vreme. Ali, u jednom momentu materijalizuje se u ozbiljnu povredu (sakaćenje, povredu glave, kičme, kukova…) ili u bolest. Postojanje bolesti ili povrede povratno utiče na naš unutrašnji mir dodatno ga remeteći. Tako se napravi začarani krug.
Bahove kapi ne menjaju bazičnu ličnost. One omogućavaju da postanemo autentični i spontani, omogućavaju da razvijemo sve svoje potencijale u kapacitete. Drugim rečima da postanemo ono što nam naši potencijali pružaju.
Pošto Bahove kapi tretiraju naša osećanja (strah, povređenost, bes, tugu …) i naša mentalna stanja ( nestrpljenje, pesimizam, bezvoljnost, dekoncentrisanost…), njihova korisnost i efikasnost aktuelna je danas isto kao i pre 80 godina.