Centar za Bahove kapi i aromaterapiju

Karakteristike preparata

Karakteristike preparata

Osamdesetogodšsnja upotreba ovih preparata širom sveta, daje nam ogromno kliničko iskustvo, na osnovu koga sa sigurnošću tvrdimo sledeće o  Bahovim kapima:

•    Nemaju kontraindikacija, mogu da ga koriste čak i bebe, trudnice, mame dojilje, vrlo stari ili bolešću vrlo iscrpljeni ljudi.
•    Efikasni su za otklanjanje emotivne i fizičke patnje.
•    Jednako su efikasni za lečenje i negovanje svih životinja (veterinarstvo) kao i biljaka (botanika).
•    Efikasni za sticanje karakteristika koje poboljšavaju kvalitet naše svakodnevnice (tolerancija, koncentracija. . .).
•    Nema uzgrednih neželjenih dejstava.
•    Njihova primena ne isključuje upotrebu druge vrste preparata.
•    Preparat ne može da se predozira.
•    Nenasilna primena leka. Preparat nakapamo ispod jezika, ili utrljavamo iza uva (bebe, onesvešćeni ljudi),  nakapljemo na dlan (bebe), u cašu vode, u sok, vruću supu ili kafu. . .
•    Nije potrebno verovati u dejstvo ovih kapi da bi one delovale, jer su kapi efikasne i kada se primene na čoveka koji je u nesvesnom stanju, efikasne su kada ih dajemo bebama, životinjama ali i kada ih damo biljkama. Svi ovi korisnici nemaju nikakav prethodni stav o leku.
•    Nisu osetljivi na spoljne uticaje (zračenja, mobilne telefone, mirise, svetlost, rendgenske aparate na aerodromima . . . ) pa je čuvanje jednostavno.

Broj preparata u flasici

Broj preparata u upotrebnoj flasici može biti različit jer stavljamo onoliko preparata koliko je potrebno da pokrijemo sve vidljive aspekte trenutnog stanja pacijenta. Može biti samo jedan ili maksimalno sedam različitih preparata.